Serveis
Des de l'any 2004 em dedico professionalment a la traducció de textos en anglès i italià a espanyol i català, les meves llengües maternes. Treballo amb empreses i particulars. A més de traduir textos generals (turisme, viatges i restauració, material corporatiu, articles de premsa, etc.), estic especialitzada en la localització de programari (traducció de programes informàtics) i en la traducció de textos publicitaris, tècnics, financers i jurídics. També reviso traduccions i porto a terme verificacions de programari. Gràcies a l'experiència acumulada durant aquests anys i a les tecnologies més innovadores, puc garantir la màxima qualitat en totes les feines i oferir un servei personalitzat, assequible i sempre a temps. Si et preocupa la imatge del teu producte, m'encarregaré que tingui el millor ambaixador possible.
LOCALITZACIÓ DE
PROGRAMARI


TRADUCCIÓ
TÈCNICA


TRADUCCIÓ DE
MÀRQUETING
I també...
TRADUCCIÓ FINANCERA
TRADUCCIÓ JURÍDICA
REVISIÓ
VERIFICACIÓ DE PROGRAMARI

Localització de programari
COM TREBALLO


La “localització” fa referència a la traducció portada a l'àmbit de la tecnologia i el món digital. És l'adaptació lingüística, cultura, funcional i, fins i tot, tècnica d'un producte informàtic a les particularitats d'un mercat concret per garantir-ne l'èxit. Per tant, no inclou només la traducció, sinó també canvis als estàndards regionals i modificacions tècniques. Es tracta d'interpretar i adaptar els textos a la llengua, cultura, usos i costums locals.

PROGRAMARI (TEXT EN PANTALLA)
AJUDES EN LÍNEA
MANUALS
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
LLICÈNCIES DE PROGRAMARI
TUTORIALS
APLICACIONS INFORMÀTIQUES
LLOCS WEB
Traducció tècnica
COM TREBALLO


La traducció tècnica té una sèrie de característiques que s'han de tenir en compte a l'hora d'abordar-la com, per exemple, el camp al qual pertany, la terminologia específica o el gènere textual. Les traduccions de textos de perfil tècnic no perdonen errors, han de ser precises i requereixen una tasca de documentació exhaustiva i un rigor màxim. En aquest àmbit, tradueixo principalment documents sobre automoció, sistemes de so, impressió digital, electrodomèstics i maquinària industrial.

CATÀLEGS
MANUALS
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
NORMES TÈCNIQUES
GARANTÍES DE PRODUCTE
FULLS DE DADES TÈCNIQUES
ARTÍCLES
CURSOS DE FORMACIÓ PER A EMPLEATS
Traducció de màrqueting
COM TREBALLO


El paper de la publicitat dins de les estratègies de màrqueting internacional és fonamental i la traducció publicitària ha de garantir que la força del missatge no es perdi. Es tracta de mantenir l'interès del client potencial pels productes i serveis d'una empresa fent arribar un missatge que produeixi el mateix efecte. Si necessites vendre o et preocupa la imatge dels teus textos, dedica a la traducció els mateixos esforços que a l'original per tal que el missatge es transmeti correctament.

CATÀLEGS PUBLICITARIS
BUTLLETINS INFORMATIUS
FULLETS
PÀGINES WEB
NOTES DE PREMSA
LLANÇAMENTS
PRESENTACIONS
CORREUS PUBLICITARIS
TRADUCCIÓ FINANCERA
La immediatesa dels mercats financers exigeix una resposta igualment àgil. La gran interconnexió que existeix entre les entitats internacionals afavoreix les relacions comercials a nivell mundial; per això, una bona traducció és crucial per tenir èxit a les operacions financeres. En aquest àmbit, tradueixo documents i llocs web sobre mercats de divises i instruments financers, anàlisis de borsa, ebooks especialitzats, programari per a caixers automàtics, entre d'altres.

TRADUCCIÓ JURÍDICA
La traducció jurídica és una disciplina complexa que requereix coneixements particulars. Cada terme emprat al document original d'un text legal té una transcendència especial que s'ha de respectar escrupolosament a la traducció. En aquest àmbit, tradueixo contractes, llicències de producte, convocatòries de licitació, etc.

REVISIÓ
El procés per aconseguir un text final que compleixi el seu objectiu comunicatiu és complex i no acaba a la traducció. Als meus serveis de revisió i correcció, m'adapto a les teves necessitats i indicacions específiques sobre format, terminologia i aspectes legals. El meu objectiu són textos impecables i clars, sense errors gramaticals, ortotipogràfics o d'estil.

VERIFICACIÓ DE PROGRAMARI
La fase de verificació té lloc després de la localització i abans del llançament al mercat d'un producte informàtic. No només ha de funcionar correctament, sinó que també ha de tenir una terminologia coherent. Un cop s'han comprovat els aspectes lingüístics i funcionals, s'hi pot donar el vist-i-plau i procedir-ne a la comercialització. Des de l'any 2006, he dedicat centenars d'hores a la verificació de productes informàtics de les principals empreses de TI.

-->